Home Reference Manual Хладилни агенти
Български (България)English (United Kingdom)
Хладилни агенти PDF Print E-mail
Written by Петьофи Иванов   
Wednesday, 14 October 2009 00:00
There are no translations available.

Хладилни агенти

Общи хладилни агенти - метанова серия, етанова серия, пропанова серия, циклични органични съединения, зеотропни смеси, азеотропни смеси и органични съединения

Метанова серия

Етанова серия

Пропанова серия

 • R-216ca 1,3-дихлоро-1,1,2,2,3,3-хекса-флуоро-пропан
 • R-218 окта-флуоро-пропан
 • R-245cb 1,1,1,2,2-пента-флуоро-пропан
 • R-290 пропан

Циклични органични съединения

 • C316 1,2-ди-хлоро-1,2,3,3,4,4-хекса-флуоро-циклобутан
 • C317 хлоро-хепта-флуоро-циклобутан
 • C318 окта-флуоро-циклобутан

Зеотропни смеси

Свойствата на зеотропните смеси са донякъде различни от традиционните хладилни агенти. Зеотропните смеси променят композиционния си състав по време на кипене или кондензация. Когато смесите променят фазовото си състояние, повече от един компонент ще се преобразува към другата фаза по-бързо от останалите.

 • R-400 R-12/114 (трябва да бъде уточнен)
 • R-401A R-22/152a/124 (53% / 13% / 34%)
 • R-401B R-22/152a/124 (61% / 11% / 28%)
 • R-401C R-22/152a/124 (33% / 15% / 52%)
 • R-402A R-125/290/22 (30% / 32% / 38%)
 • R-402B R-125/290/22 (38% / 2% / 60%)
 • R-403A R-290/22/218 (5% / 75% / 20%)
 • R-403B R-290/22/218 (5% / 56% / 39%)
 • R-404A R-125/143a/134a (44% / 52% / 4%)
 • R-405A R-22/152a/142b/C318 (45% / 7% / 5.5% / 42.5%)
 • R-406A R-22/600a/142b (55% / 4% / 41%)
 • R-407A R-32/125/134a (20% / 40% / 40%)
 • R-407B R-32/125/134a (10% / 70% / 20%)
 • R-407C R-32/125/134a (23% / 25% / 52%)
 • R-407D R-32.125/134a (15% / 15% / 70%)
 • R-408A R-125/143a/22 (7% / 46% / 47%)
 • R-409A R-22/124/142b (60% / 25% / 10%)
 • R-409B R-22/124/142b (65% / 25% / 10%)
 • R-410A R-32/125 (50% / 50%)
 • R-410B R-32/125 (45% / 55%)
 • R-411A R-1270/22/152a (1.5% / 87.5% / 11.0%)
 • R-411B R-1270/22/152a (3% / 94% / 3%)
 • R-412A R-22/218/142b (70% / 5% / 25%)

Забележка! % по маса

Променя се съставът на течността - фракциониране - това води също до промяна на точката на кипене на хладилния агент. Пълната промяна на температурата от едната страна на топлообменника до другата се нарича температурно плъзгане (temperature glide).

Азеотропни смеси

Азеотропните смеси се държат като едно-комонентни хладилни агенти, въпреки че са смеси. Едно-комонентните хладилни агенти и азеотропните смеси имат точка на кипене (bubble) и точка на кондензация (dew) равни една на друга - наречени просто точка на кипене.

 • R-500 R-12/152a (73.8%/26.2%)
 • R-501 R-22/12 (75.0%/25.0%)
 • R-502 R-22/115 (48.8%/51.2%)
 • R-503 R-23/13 (40.1%/59.9%)
 • R-504 R-32/115 (48.2%/51.8%)
 • R-505 R-12/31 (78.0%/22.0%)
 • R-506 R-31/114 (55.1%/44.9%)
 • R-507A R-125/143a (50%/50%)
 • R-508A R-23/116 (39%/61%)
 • R-508B R-23/116 (46%/54%)
 • R-509A R-22/218 (44%/56%)

Забележка! % по маса

Разни органични съединения

Въглеводороди

Кислородни съединения

 • R-610 етилов етер
 • R-611 methyl formate

Серни съединения

 • R-620 Запазен за бъдещи наименования

Азотни съединения

 • R-630 метил амин
 • R-631 етил амин

Неорганични съединения

 • R-702 водород
 • R-704 хелий
 • R-717 амоняк
 • R-718 вода
 • R-720 неон
 • R-728 азот
 • R-732 кислород
 • R-740 аргон
 • R-744 въглероден двуокис
 • R-744A азотен окис
 • R-764 серен двуокис

Ненаситени органични съединения

 • R-1112a 1,1-дихлоро-2,2-дифлуороетан
 • R-1113 1-хлоро-1,2,2-трифлуороетан
 • R-1114 тетрафлуороетен
 • R-1120 трихлоретен
 • R-1130 1,2-дихлоретен (транс)
 • R-1132a 1,1-дифлуоретен (винилиден флуорид)
 • R-1140 1-хлороетен (винил хлорид)
 • R-1141 1-флуороетен (винил флуорид)
 • R-1150 етен (етилен)
 • R-1270 пропен (пропилен)
Last Updated on Monday, 16 August 2010 14:34