Home Справочник Свойства на въздух
Български (България)English (United Kingdom)

Свойства на въздух ПДФ Печат Е-мейл

Свойства на въздух

Температура, плътност, специфична топлоемност, топлопроводимост, Коефициент на разширение, кинематичен вискозитет и число на Прандъл за температури от -150 oC до 400 oC

Общите свойства на въздух са показани в долната таблица

Температура
- t -
(°C)
Плътност
- ρ -
(kg/m³)
Специфична топлоемност
- cp -
(kJ/kg K)
Топло-проводимост
- λ -
(W/m K)
Кинематичен вискозитет
- ν -
(m²/s) x 10-6
Коефициент на разширение
- b -
(1/K) x 10-3
Число на Прандъл
- Pr -
-150 2.793 1.026 0.0116 3.08 8.21 0.760
-100 1.980 1.009 0.0160 5.95 5.82 0.740
-50 1.534 1.005 0.0204 9.55 4.51 0.725
0 1.293 1.005 0.0243 13.30 3.67 0.715
20 1.205 1.005 0.0257 15.11 3.43 0.713
40 1.127 1.005 0.0271 16.97 3.20 0.711
60 1.067 1.009 0.0285 18.90 3.00 0.709
80 1.000 1.009 0.0299 20.94 2.83 0.708
100 0.946 1.009 0.0314 23.06 2.68 0.703
120 0.898 1.013 0.0328 25.23 2.55 0.700
140 0.854 1.013 0.0343 27.55 2.43 0.695
160 0.815 1.017 0.0358 29.85 2.32 0.690
180 0.779 1.022 0.0372 32.29 2.21 0.690
200 0.746 1.026 0.0386 34.63 2.11 0.685
250 0.675 1.034 0.0421 41.17 1.91 0.680
300 0.616 1.047 0.0454 47.85 1.75 0.680
350 0.566 1.055 0.0485 55.05 1.61 0.680
400 0.524 1.068 0.0515 62.53 1.49 0.680