Home Справочник Размери на фланци с големи мъжки-женски и малки език-жлеб сглобки според стандарти - UNI - DIN - Afnor - ISO
Български (България)English (United Kingdom)

Размери на фланци с големи мъжки-женски и малки език-жлеб сглобки според стандарти - UNI - DIN - Afnor - ISO ПДФ Печат Е-мейл

Размери на фланци с големи мъжки-женски и малки език-жлеб сглобки, според стандарти - UNI - DIN - Afnor - ISO

 

DN d1 d2 d3 d4 f1 f2*
10

34

35
24
23
4
3 (2,5)
15 39
40
29
28
4
3 (2,5)
20 50
51
36
35
4
3 (2,5)
25 57
58
43
42
4
3 (2,5)
32 65
66
51
50
4
3 (2,5)
40 75
76
61
60
4
3 (2,5)
50 87
88
73
72
4
3 (2,5)
65 109
110
95
94
4
3 (2,5)
80 120
121
106
105
4
3 (2,5)
100 149
150
129
128
4,5
3,5 (3)
125 175
176
155
154
4,5 3,5 (3)
150 203
204
183
182
4,5 3,5 (3)
200 259
260
239
238
4,5 3,5 (3)
250 312
313
292
291
4,5 3,5 (3)
300 363
364
343
342
4,5 3,5 (3)
350 421
422
395
394
5
4 (3,5)
400 473
474
447
446
5
4 (3,5)
450 523
524
497
496
5
4 (3,5)
500 575 576 549 548 5 4 (3,5)
600 675 676 649 648 5 4 (3,5)
Забележки - В съответствие със стандарта UNI, f2=f1 със следните толеранси f1 0-+0,5mm; f2:-0,5 - 0 mm. Раззмерите от табблицата са валидни за фланци от PN10 нагоре. В съответствие със стандарта ISO, размерите от таблицата са приложими към фланци само от следните напорни редове PN 2,5-6-10-16-25-40.
* Стойностите в скобите са от стандарта DIN за малки език-жлеб сглобки.
** За размерите на C, кликнете на съответната връзка от колона DN.